تیر۱۶۱۳۸۸

شعر:حضرت زینب(س) وفاتی

آی باتدی صؤبح آچی لـدی، زینب نـوایــه گلـدی

زهرا دئدی حوسئن وای، عاله‌م صدایه گلـدی

چون یوخدیلار آتیندان، سولطان-ی-تیشنه کامی

دونیایـــه اوْلــدؤ ائعــلان قتــل‌الحسیــن پیـامــی

جننـاتیـده‌ن ائشیتــدی پئیغـه‌مبــه‌ر-ی-گیـرامـی

نعلئین‌سیز عباسیز کرب-وْ-بلایه گلدی

پئیمانه عالـه‌م اوْلـدو، جانـانـه وئــردی جانیــن

شوْق-وْ-شرافه‌تینه‌ن، طئی ائتدی ایمتیحانین

شمر-ی-دغا تؤکه‌نده، خاک-ی-مینایـه قانیـن

یوزدوتدی آسمانه حمد و ثنایه گلدی

خون خدا توکولدی گودال کربلایه

یئرله‌ر تزه‌للزول ائتدی، رعشه دوشوب سمایه

کـرروبییـان-ی-لاهـوت، آغلاشــدی بو بـلایـــه

یئل اسدی گون دوتولدی ظلمت فضایه گلدی

خون حسین بوغازدان جاری اولان زمانی

جئبریل آپاردی عرشه، بیر شیشـه ده اوْ قانی

اوْل شیشــه‌ده‌ن نومــودار، اوْلدی بلا نئشـانــی

قوْزاندی بـویـئ ماته‌م، اهلئ سمایه گلدی

نور-ی-حق اوْلدی لامئع، باشسیز قالان بدنـده

رأس-ی-حوسئینئ مظلوم، سر نیزیه گئدنده

باد-ی-سییاه اسه‌نـده، یئر زلـزه‌لـه ائـده‌نــده

سیندی نظام-ی-دونیا حد-ی-فنایه گلدی

نزدیک ایدی یئرینده‌ن، چیخسین مدار-ی-دونیا

آل-ی-اومیه ائتسین، دستور-ی-شرعی مولغا

سرنئیزه ده‌ن ائده‌نده نور-ی-حوسئین تجه‌للا

دین-ی-محمد اوسته نورانی سایه گلدی

فـرمــان-ی-غـارتیلـــه‌ن، تللــی آشیب عربلــه‌ر

گؤردو اوْ های-وْ-هویو، اطفال-ی-زار-وْ-موْضطـه‌ر

قاچییلا خئیمه گاهه، بیرده‌ن اوجالدی سسله‌ر

عممه آماندی لئشگه‌ر، خئیمه سرایه گلدی

صحـرانـــه‌وه‌رد عـربلــه‌ر، خـرگاهــی یاندیـرانــدا

باشــی آچیق حره‌مله‌ر، اوْددان چیخیب قاچاندا

قالخیب بحتر آتش گیزلندیلر دوماندا

توسدی اوجالدی قاره پرده هوایه گلدی

بیر خردا قیز قاچیردی دوتموش اله عباسین

مرد یهودی دوتدی خاموش ائدب لباسین

گتدی اله حوسئینین، دیلبه‌ندینین ریضاسیـن

احسه‌ن اوْ شئیخه موشکول، وقته هرایه گلدی

گر ائتمه‌سئیدی زینب، نسل-ی-حوسئینه ایمداد

اولموشدی اودایچینده سوزان امام سجاد

قیلـــدی رشـــاده‌تیــلــه، اوْددان ایـمـــامـــی آزاد

بیر تــازه زینده‌قانلیق، زین-وْ-العئباده گلدی

زهــرا گــزه‌ردی گــونــــدوز، اطـــراف-ی-مــاجــراده

تا کـوفییـه حـــوسئینیــن، گـئتــدی باشی جیـداده

نعش-ی-حوسئینی آخشام، باشسیز قوْیوب آراده

گون باتجاقین او خاتون مطبخ سرایه گلدی

حوران-ی-باغ-ی-جننه‌ت، محــزون گیریفتــه سیمــا

حــووا خـدیجــه خــاتـون، مــریــه‌م جناب-ی-ســارا

آشوفته مو سییه‌ه پوش، دیلله‌رده وای حو سئن وا

زهرایــه همـده‌م اوْلسون، بزم-ی-عزایه گلدی

اللهی چوخ ایل قالیپندا، وار یحیوی حـوسئن جان

نؤحه یازیب غمــوندا، اوْلمــوش مریـض-وْ-نالان

دست-ی-مـــوبــاره‌کــونلا، دردینـه ائیله درمان

اومید-ی-صئححه‌ت ایله، باب-ی-شفایه گلدی

شعر از:عباسقلی یحیوی معروف به تاج الشعرای اردبیلی

  1. یاسر۵ تیر ۱۳۸۹

پاسخ دهید