مهر۲۰۱۳۸۵

یا مولا علی مددی…


«بسم الله الرحمن الرحیم»

های ای زمینیان با علی چه کردند…؟

این سوالی بود که آسمانیان از اهل زمین می پرسیدند شب می رفت تا به صبح برسد که ناگهان حزن انگیزترین فریادها از خانه علی(ع) برخاست. کوفه درمیان دستان آکنده از شرمش، مردمی از تبار عرشیان را با فرق شکافته به عرشیان تقدیم می کرد. تاریخ هم از عمق این فاجعه تام می گریست و خطاب به زمینیان می گفت…؟ ای مردم با تجسم عدالت چه کردید؟ ننگتان باد که با وسوسه های شیطانی، دستان خود را به خون بهترین انسان آلودید… آیا نیندیشید که زمین، لحظه های بدون علی(ع) را چگونه سر کند؟ شب بدون مناجات علی(ع) چگونه سحر کند؟

نفرین بر آن دستان مظلوم کش که خاک نشینان را باز هم بر خاک نشاندند و زخمی عمیق در سینه درد آلود تاریخ بشر نشاندند، زخمی که با هیچ مرهمی التیام نمی یابد.

منبع سایت تبیان

اللهم عجل لولیک الفرج

آجرک الله یا بقیه الله

العجل العجل یا مولای یا صاحب العصر و الزمان

التماس دعا

 1. نورا۲۱ مهر ۱۳۸۵
 2. نورا۲۱ مهر ۱۳۸۵
 3. شاهرودي۲۱ مهر ۱۳۸۵
 4. گل سرخ۲۱ مهر ۱۳۸۵
 5. مریم۲۱ مهر ۱۳۸۵
 6. سلاله۲۱ مهر ۱۳۸۵
 7. آفتاب مهر۲۱ مهر ۱۳۸۵
 8. محمدرضا133۲۲ مهر ۱۳۸۵
 9. داوود جون۲۲ مهر ۱۳۸۵
 10. روح الله۲۲ مهر ۱۳۸۵
 11. رضا۲۲ مهر ۱۳۸۵
 12. بی دل۲۳ مهر ۱۳۸۵
 13. زائر بقیع۲۳ مهر ۱۳۸۵
 14. یه منتظر۲۳ مهر ۱۳۸۵
 15. دل تنگ۲۳ مهر ۱۳۸۵
 16. عطر ملکوت۲۳ مهر ۱۳۸۵
 17. جادوگر 150۲۴ مهر ۱۳۸۵
 18. جواد۲۴ مهر ۱۳۸۵
 19. مهرنوش۲۴ مهر ۱۳۸۵
 20. ياكريم۲۴ مهر ۱۳۸۵
 21. دانشناپذیر۲۴ مهر ۱۳۸۵
 22. دانشناپذیر۲۴ مهر ۱۳۸۵
 23. گداي فاطمه (س)۲۴ مهر ۱۳۸۵
 24. سلما۲۴ مهر ۱۳۸۵
 25. سیده شکوفه بهار کنیز ابوالفضل۲۵ مهر ۱۳۸۵
 26. سیده شکوفه بهار کنیز ابوالفضل۲۵ مهر ۱۳۸۵
 27. گوهر۲۵ مهر ۱۳۸۵
 28. نرگس۲۵ مهر ۱۳۸۵
 29. نوا۲۶ مهر ۱۳۸۵
 30. مسافر۲۶ مهر ۱۳۸۵
 31. مهشید۲۶ مهر ۱۳۸۵
 32. شکوفه۲۶ مهر ۱۳۸۵
 33. سجاد یار همدل۲۶ مهر ۱۳۸۵
 34. gongeshk۲۶ مهر ۱۳۸۵
 35. نجمه۲۶ مهر ۱۳۸۵
 36. حمید۲۷ مهر ۱۳۸۵
 37. پیامبری برای همیشه۲۷ مهر ۱۳۸۵
 38. روح الله۲۷ مهر ۱۳۸۵
 39. محمدعلی(ایران اسلام)۲۷ مهر ۱۳۸۵
 40. فدک۲۷ مهر ۱۳۸۵
 41. جواد۲۹ مهر ۱۳۸۵
 42. عمار۱ آبان ۱۳۸۵
 43. وارش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
 44. علي۲۳ آبان ۱۳۹۰

پاسخ دهید